Specialismen

VvE-desk: gezamelijke rechten en plichten

VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) krijgen steeds meer aandacht op de politieke agenda. De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft de wens dat de 125.000 VvE’s in Nederland goed onderhouden zijn. Daartoe is het niet alleen nodig dat de VvE financieel gezond is, maar dient deze ook goed georganiseerd te zijn om tot de juiste besluiten te komen. 

Ter garandering van de financiële gezondheid komt er nieuwe wetgeving waarbij de minimale bijdrage van de VvE-leden voor het reservefonds van de VvE wordt vastgesteld. Ook komt er een Energiebespaarfonds waarmee VvE’s voordelig geld kunnen lenen voor isolatie, dubbelglas of een zuinige CV-ketel.

De wet- en regelgeving die van toepassing is op VvE’s is complex. Eigenaren hebben individueel het gebruiksrecht van een privégedeelte in een gebouw, maar kunnen slechts gezamenlijk beslissen over de gemeenschappelijke gedeelten. Wat nu precies als privé en gemeenschappelijk moet worden aangemerkt, dient te staan in de splitsingsakte welke akte wettelijk verplicht is. Een verdere uitwerking van het onderscheid staat opgenomen in het splitsingsreglement. Er zijn verschillende modelreglementen in omloop, zodat de regelgeving niet eenduidig is.

Indien een geschil ontstaat over de in de vergadering genomen besluiten, dient onderscheid gemaakt te worden tussen nietige en vernietigbare besluiten. Afhankelijk van de betreffende categorie dient men zich tot de rechtbank of de kantonrechter te wenden. Indien men een besluit van de VvE-vergadering wenst te laten vernietigen, kan dat slechts op bepaalde gronden en gelden daarvoor korte termijnen.

Vanwege de complexiteit, en om te blijven voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, stellen veel VvE’s een professioneel beheerder/bestuurder aan. Het komt helaas ook voor dat een conflict ontstaat tussen de VvE en deze beheerder/bestuurder.

Binnen de vastgoedsectie van GMW advocaten bestaat al ruim 25 jaar een ruime expertise in het VvE-recht en alle vraagstukken die daarbij horen. Vanwege de recente ontwikkelingen en de door de Minister aangekondigde wetswijzigingen, heeft GMW advocaten de VvE-Desk opgericht. Deze is bedoeld voor zowel VvE’s als beheerders/bestuurders en individuele appartementseigenaren.

Waarvoor kunt u zich onder andere wenden tot de VvE-Desk van GMW advocaten?

  • Geschillen in verband met hoofd- en ondersplitsing van het VvE-gebouw;
  • Aansprakelijkheid voor gebreken aan de gemeenschappelijke gedeeltes en vervolgschade;
  • De organisatie van de VvE;
  • De organisatie van de VvE-vergadering;
  • De bevoegdheden van het bestuur en de vergadering;
  • Besluiten van de VvE-vergadering en de uitvoering daarvan;
  • De invloed van groot-eigenaren en de gevolgen daarvan;
  • De VvE en de Warmtewet bij gemengde complexen;

Door onze VvE-Desk in te schakelen weet u zeker dat u de juiste weg bewandelt bij problemen of vraagstukken binnen de VvE. Indien een gerechtelijke procedure gevoerd zal moeten worden, bent u bij de VvE-Desk verzekerd van specialistisch maatwerk en de hoogste kwaliteit. De advocaten van de VvE-Desk nemen u zorg uit handen, en zorgen voor een oplossing zodat vervolgens de activiteiten binnen en met de VvE weer goed, efficiënt en daarmee prettiger zullen verlopen.

Stel direct uw vraag over VvE’s aan de desbetreffende advocaat!

Contact