Specialismen

De belangen bij aan- en verkoop van vastgoed zijn in de regel groot. Om diverse redenen kan juridische bijstand zowel vóór als na het verkooptraject gewenst zijn. GMW advocaten treedt op voor vastgoedbeleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, lokale overheden en particulieren.

De koopovereenkomst

Er vinden dagelijks vastgoedtransacties plaats, die meestal worden vastgelegd in een koopovereenkomst. De inhoud van die koopovereenkomst is vaak de bron van tal van misverstanden. Discussies kunnen plaatsvinden over gebreken aan het perceel en wie die gebreken dient te verhelpen. Verder wordt er regelmatig geruzied over erfdienstbaarheden, garanties, over- en ondermaat, et cetera.

Afspraken die zijn neergelegd in koopovereenkomsten en leveringsakten zijn vaak onderwerp van geschil. Partijen leggen contractuele bepalingen anders uit. De rechter moet er soms aan te pas komen om de gemaakte afspraken te analyseren, en te beoordelen wat partijen bij het aangaan van de koopovereenkomst over en weer van elkaar mochten verwachten. Het is belangrijk om in de geschetste gevallen meteen de juiste juridische richting te kiezen. Want als de zaak verkeerd wordt ingestoken, heeft dat grote gevolgen voor het verloop van een eventuele rechtszaak en de uitkomst daarvan. Het is dus belangrijk tijdig juridisch advies in te winnen.

Gebreken

Wat te doen indien in een gekochte woning bijvoorbeeld betonrot, asbest of zilvervisjes worden aangetroffen? Of er ligt een olietank in de tuin, die is gaan lekken. Wie is er voor de corresponderende schade verantwoordelijk? Wij bekijken samen met u of het zinvol is om de verkoper, makelaar van de verkoper en/of de eigen makelaar aan te spreken.  Het is ook hier van cruciaal belang dat er een correcte juridische analyse plaatsvindt en dat de juiste vorderingen worden ingesteld. GMW advocaten stippelt de juiste juridische route voor u uit.

Actie bij geschillen

Soms is het nodig om snel actie te ondernemen, teneinde uw rechten zeker te stellen. Er moet bijvoorbeeld conservatoir beslag gelegd worden om te voorkomen dat vastgoed dat u gekocht heeft door de verkoper aan een ander geleverd wordt. Er dient in een kort geding nakoming van een koopovereenkomst te worden gevorderd. Of er moet juist een beslag worden opgeheven, nu dat ten onrechte is gelegd. Een team van onze advocaten staat klaar om meteen in te grijpen als dat nodig is.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij bellen u binnen 24 uur terug binnen kantoortijden