Specialismen

Onderneming

Van WKA-depot naar G-rekening per 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om ter voorkoming van inleners- en ketenaansprakelijkheid een deel van het factuurbedrag rechtstreeks te storten op het WKA-depot bij de Belastingdienst. Inleners en aannemers die vanaf die datum willen worden gevrijwaard van inleners- en ketenaansprakelijkheid, zullen vanaf 1 januari 2016 een deel van de factuur som moeten storten op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank.

Lees meer

Retentierecht op eigendom van derden?

Faillissementen van bekende bedrijven krijgen veel aandacht. Alhoewel het afgelopen jaar het herstel van de economie heeft ingezet, zijn er enkele grote ondernemingen failliet gegaan, zoals V&D, Imtech, Macintosh (van Manfield, Dolcis, e.a.), en DA drogist. Deze faillissementen hebben in de media, bij publiek en stakeholders als personeel en leveranciers, veel vragen opgeworpen.

Lees meer

Heeft u uw leverings- en inkoopvoorwaarden op orde?

Een bedrijf  als V&D leek niet weg te denken uit de Nederlandse winkelstraten. Toch dreigt het plotseling om te vallen. Veel (kleinere) leveranciers van V&D lijden schade, omdat zij zich onvoldoende bewust waren van de inkoopvoorwaarden van V&D. Zij hebben het eigendom van geleverde zaken al aan V&D overgedragen voordat zij zijn betaald.

Lees meer

Ondernemingskamer benoemt commissaris

In mijn eerdere blogs voor GMW advocaten besteedde ik aandacht aan de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer (OK). Die procedure geeft de mogelijkheid om een impasse binnen een vennootschap te doorbreken door bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder of een tijdelijke beheerder van aandelen aan te stellen.

Lees meer

Exportproduct class actions

De Nederlandse wetgeving kent een tweetal gerechtelijke procedures dat in Europa redelijk uniek is. Dat is enerzijds de groepsactie die in artikel 3:305a BW is opgenomen en de collectieve schadeovereenkomst van artikel 7:709 BW. Beide procedures bieden uitkomst in gevallen, waarin een groot aantal personen schade lijdt door een gedraging of door gelijksoortige gedragingen van een ander.

Lees meer

Werkgever probeert onder cao uit te komen

Werkgevers kunnen op verschillende manieren aan een cao zijn gebonden:

  • via lidmaatschap van de werkgeversorganisatie die een branche-cao sluit
  • door een eigen ondernemings-cao
  • door algemeen verbindendverklaring (Avv) van een cao die gelet op de werkingssfeer en de activiteiten van de werkgever, op hem van toepassing is

Ontkomen aan werking cao

De werkgever kan op verschillende manieren weer aan de werking van de cao ontkomen, o.a.

Lees meer

Het gaat beter met de economie, maar toch….

Overal gaan de geluiden op dat het met de economie beter gaat, maar tegelijkertijd horen we tegenstrijdige berichten. V&D lijkt net op tijd gered, maar, als we de media mogen geloven, viel het prijzencircus weer tegen. De HEMA vraagt hulp van de consument en vandaag werd bekend dat Miss Etam en Promiss surseance van betaling hebben aangevraagd.

Lees meer