Specialismen

Cao

Mag KLM nu wel of niet staken?!

Het grondpersoneel van KLM mag tot 4 september niet staken, maar de piloten van Easyjet onder bepaalde voorwaarden wél. Volgens twee uitspraken van de Rechtbank Haarlem deze zomer. Sinds twee belangrijke arresten van de Hoge Raad uit 2014 en 2015 is de veel gehoorde conclusie dat stakingen, in allerlei vormen, eerder zijn toegestaan en (nog) minder snel door een rechter kunnen worden verboden.

Lees meer

Binding aan alternatieve cao

Twee cao’s waar Alternatief voor Vakbond bij betrokken is, gelden sinds de kerst voor alle werknemers en werkgevers in die branches. Terwijl de grote vakbonden, zoals FNV, daar niet bij betrokken waren. Het gaat om twee cao’s in de detailhandel: voor bloemen en planten, en voor fashion, sport & lifestylewinkels, die door de Minister van SZW algemeen verbindend zijn verklaard (avv).

Lees meer

cao-recht onder de Wwz

Nederland kent zo’n 700 reguliere cao’s waaraan ongeveer 6 miljoen werknemers zijn gebonden. Per 1 juli 2015 komt daar een type cao bij waardoor van enkele ontslagregels van de Wwz kan worden afgeweken.

Lees meer

Werkgever probeert onder cao uit te komen

Werkgevers kunnen op verschillende manieren aan een cao zijn gebonden:

  • via lidmaatschap van de werkgeversorganisatie die een branche-cao sluit
  • door een eigen ondernemings-cao
  • door algemeen verbindendverklaring (Avv) van een cao die gelet op de werkingssfeer en de activiteiten van de werkgever, op hem van toepassing is

Ontkomen aan werking cao

De werkgever kan op verschillende manieren weer aan de werking van de cao ontkomen, o.a.

Lees meer