Specialismen

Overlijden gaat niet alleen gepaard met emoties, maar er moet ook vaak veel geregeld worden.  GMW advocaten in Den Haag heeft gespecialiseerde erfrecht advocaten die u kunnen helpen.

Bij het afwikkelen van erfenissen kan een gebrek aan communicatie en informatie meer dan eens tot spanningen binnen de familie leiden. Daar komt bij dat de complexiteit van familierelaties de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen, doordat er vaker sprake is van stiefouders, stiefkinderen of halfbroers- en zussen. Dit zorgt er mede voor dat er tal van vragen rijzen over de juridische positie van (niet-) erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap. GMW advocaten geeft antwoord op uw vragen.

Wettelijke vererving

Door de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 sluit de wettelijke vererving meer aan bij de situatie die het meest werd gekozen bij het opstellen van een testament: de ouderlijke boedelverdeling, ook wel het langstlevende testament genoemd. Als er geen testament is gemaakt, geldt sinds 2003 voor echtelieden met kinderen de wettelijke verdeling. Dit betekent dat de echtgenoot van rechtswege de goederen van de nalatenschap verkrijgt. De kinderen krijgen een geldvordering ten laste van de echtgenoot. De hoogte van de geldvordering komt overeen met de waarde van het erfdeel. Als iemand overlijdt zonder achterlating van een echtgenoot erven eerst de kinderen, daarna de ouders en broers en zussen en ten slotte de groot- en overgrootouders.

Testament

Door het maken van een testament kan worden afgeweken van de wettelijke vererving. Echtgenoten en kinderen kunnen bij testament worden onterfd. De onterfde echtgenoot erft niets, de kinderen worden van rechtswege legitimaris.

Afwikkeling van de erfenis

Een veel voorkomende vraag is of de afwikkeling van de erfenis wel op de juiste wijze plaatsvindt. Helaas is dat niet altijd het geval. Vaak is er een gebrek aan openheid en informatieverstrekking. Dat leidt tot irritaties en wantrouwen. Daarnaast weten erfgenamen vaak niet wat hun rechten en plichten zijn of wat de regels zijn waaraan een executeur zich dient te houden.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij bellen u binnen 24 uur terug binnen kantoortijden