Specialismen

 

De wet onderscheidt de volgende discriminatieverboden: godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, burgerlijke staat, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte, leeftijd, parttime/fulltime dienstverband en vast/tijdelijk dienstverband. 

Voor wie gelden de verboden?

De verboden gelden voor specifieke doelgroepen. Zo verbiedt de wet werkgevers om onderscheid te maken op grond van arbeidsduur of soort contract. Het verbod om mensen anders te behandelen wegens handicap of chronische ziekte geldt onder meer voor werkgevers, opleidingsinstituten, winkels, restaurants, cafés en dienstverleners in het openbaar vervoer.

Direct onderscheid

Het maken van direct onderscheid, waarbij de ongelijke behandeling direct verband houdt met bepaalde persoonskenmerken, zoals ontslag wegens het aanhangen van een bepaald geloof, is altijd verboden tenzij de wet uitdrukkelijk een uitzondering noemt. Zo mogen politieke partijen medewerkers selecteren op politieke voorkeur en is positieve discriminatie van etnische minderheden toegestaan.

Indirect onderscheid

Bij indirecte discriminatie pakt een ogenschijnlijk neutrale eis in praktijk discriminerend uit. Een taaleis in een vacature (vloeiend Nederlands) zal werknemers van niet-Nederlandse afkomst in het bijzonder treffen. Hierdoor worden werknemers vanwege hun ras/nationaliteit toch anders behandeld. Indirect onderscheid is alleen toegestaan als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Voor het onderscheid moet dus een goede reden zijn.

Wanneer is het maken van onderscheid toegestaan?

Direct onderscheid mag alleen gemaakt worden als de wet een uitzondering noemt. Indirect onderscheid is alleen toegestaan indien hier een goede reden voor is en het onderscheid noodzakelijk is. Of er sprake is van verboden discriminatie zal dus steeds afhangen van de omstandigheden van het geval.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij bellen u binnen 24 uur terug binnen kantoortijden

Onze Discriminatieverboden advocaten