Specialismen

Het maken van onderscheid (discriminatie) op grond van godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit en geaardheid is wettelijk verboden. Op de werkvloer gelden er zelfs nog meer discriminatieverboden. Indien er toch ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt, dan kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen. GMW advocaten in Den Haag kent zowel voor de werkgever als de werknemer de grenzen van (on)gelijke behandeling op de werkvloer. Op basis van Europese regelgeving kent de Nederlandse wet op het gebied van arbeidsrecht veel regels die de werkgever verbieden werknemers ongelijk te behandelen. Onderscheid tussen werknemers is bijvoorbeeld verboden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van een arbeidsovereenkomst. Onderscheid maken tussen fulltimers en parttimers mag niet zo maar. Er geldt daarnaast een verbod om werknemers op grond van hun leeftijd ten opzichte van jongere of juist oudere collega’s ongelijk te behandelen. De Nederlandse wet kent bovendien bescherming tegen ongelijke behandeling van gehandicapte en chronisch zieke werknemers. Bij allerlei arbeidsvoorwaarden kan ongelijke behandeling zich voordoen, zoals bij pensioen, reiskostenvergoeding, bonusbeleid, vakantiedagen, loopbaanontwikkeling, arbeidsomstandigheden en ontslag. Veel werkgevers hebben verder tegenwoordig een protocol of beleid hoe om te gaan met klachten over (seksuele) intimidatie.

Objectieve rechtvaardiging

Niet altijd is het maken van onderscheid verboden. Soms is discriminatie op de werkvloer wel toegestaan. Daarvoor kan namelijk een zogeheten objectieve rechtvaardigingsgrond bestaan. Bij twijfelgevallen doet de werkgever er goed aan om vooraf te laten toetsen of het maken van onderscheid in het specifieke geval is geoorloofd.

College voor de Rechten van de Mens

Het maken van onderscheid zonder objectieve rechtvaardigingsgrond is niet toegestaan. De werknemer kan in dat geval eisen dat de werkgever het discriminerende gedrag een halt toe roept. Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen, is een procedure onvermijdelijk. Het College voor de Rechten van de Mens kan een oordeel geven over de vermeende discriminatie. Ook kan de zaak voorgelegd worden aan de rechter en schadevergoeding worden gevorderd.

Meer informatie

GMW advocaten heeft ervaring met advisering en procedures over (on)gelijke behandeling. Wij kunnen u adviseren hoe in een concrete situatie met de ongelijke behandeling om te gaan en welke stappen tegen uw werkgever mogelijk zijn om een einde te maken aan eventueel ongerechtvaardigd onderscheid. Heeft u vragen over discriminatie of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij bellen u binnen 24 uur terug binnen kantoortijden