Specialismen

Een juridisch probleem? Wij vinden voor u de oplossing.

GMW advocaten (opgericht in 1989) is een Haags advocatenkantoor dat meerdere juridische specialismen op hoogwaardig niveau aanbiedt.

Onze cliënten zijn Nederlandse en buitenlandse bedrijven en particulieren, semi-publieke organisaties, overheden en internationale instellingen. Bij GMW advocaten hebben wij één doel: de beste oplossing voor u bereiken. Dat doen wij door het geven van advies, door te procederen of via mediation. Met vakbekwame advocaten en staf, gebruikmakend van moderne technieken.

Artikel

De praktijk van pre-pack faillissementen eindigt

Op 22 juni 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een duidelijke uitspraak gedaan, met verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse faillissementspraktijk. Bij een pre-pack faillissement geldt vanaf nu voor alle werknemers de wettelijke ontslagbescherming, óók als het ontslag formeel pas gegeven wordt na de faillietverklaring van de (oude) werkgever.

Lees meer
Artikel

Moet werkgever zorgen voor partnerpensioen?

De zogeheten “huilende weduwe” is de vrees voor elke werkgever en pensioenuitvoerder. Dit is de partner (man/vrouw) van de overleden werknemer, die meent bij de werkgever of pensioenuitvoerder van de overleden werknemer recht te hebben op betaling van partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Lees meer
Artikel

Staat ondernemingsraad bij faillissement buiten spel?

Als de rechtbank een onderneming failliet verklaart, wordt een curator aangesteld die zal onderzoeken of een voortzetting of doorstart / verkoop van het bedrijf mogelijk is. De curator beslist daarbij over de verkoop van goederen en het ontslag van de werknemers.

Lees meer
Artikel

Te ruim concurrentiebeding ongeldig

Een zeer ruim en onduidelijk concurrentiebeding maakt een te grote inbreuk op vrije keuze van arbeid en kan om die reden buiten toepassing worden gelaten.

 Wat speelde er feitelijk in deze zaak?

De werknemer is sinds 2013 als rayonleider werkzaam bij de Action.

Lees meer

Service desks

U heeft vandaag wel wat meer te doen. Daarom informatie binnen handbereik met onze
 slimme service desks. Snel en eenvoudig.

Vastgoedrecht

Woningcorporatie desk: heldere regelgeving

Lees meer
Vastgoedrecht

VvE-desk: gezamelijke rechten en plichten

Lees meer
Internationaal recht

Legal expat desk: advising the expat community

Lees meer
Erfrecht

Erfenisdesk: hulp bij verdeling erfenis

Lees meer